hamburger
  Lukk søk
  Lukk søk
åpne en konto Logg inn
×
  MrplayHelp-cashout-policy

   
   
  Hva er mrplay.coms utbetalingspolicy?

  Som en del av vårt engasjement, kalt CARE (Customers Are Really Everything), gjør mrplay.com alt for å sikre at din utbetalingsforespørsel behandles så raskt og effektivt som mulig.

  Generell utbetalingsinformasjon:

  • Uttak (utbetalinger) må gjøres via webområdet. "Firmaet" (operatøren av mrplay.com) aksepterer ikke uttaksmeldinger per telefon eller e-post. Ansatte i "Firmaet" har ikke anledning til å gjøre unntak fra disse bestemmelsene.
  • Hvis du skal få utbetalt hos mrplay.com, må du først foreta minst ett innskudd.*
  • Bonuser og gevinster kan kun tas ut etter at du har fullført omsetningskravene for hver bonus. For å sjekke status på din bonusomsetning går du til Min konto og ser “gjenværende omsetningskrav”. For flere opplysninger kan du trykke på følgende link: Bonusregelverk .
  • Innskudd kan tas ut før spillerens omsetningskrav er møtt. Imidlertid vil dette føre til at alle bonuser og gevinster annulleres/fjernes fra spillerens konto. Spillere må kontakte brukerstøtten for å ta ut innskudd.
  • Minstebeløpet for alle utbetalingsmetoder, bortsett fra telegrafisk overføring, er kr100.
  • mrplay.com-spillere kan ta ut maksimalt 7000 $ / € / £ per måned [høyere summer gjelder for VIP Platinum-spillere] i et enkelt uttak eller en serie uttak. Hvis uttaksbeløpet er større enn 7000$ / € / £, blir det overskytende beløpet tilbakeført til spillerens konto, og det kan ikke tas ut før neste måned.
  • Uttak (utbetalinger) på mer enn kr23 000 krever tilleggsbekreftelse: identitets-, alders- og bostedsbevis. "Firmaet" forbeholder seg retten til å kreve slik tilleggsbekreftelse også ved lavere uttaksbeløp.
  • Noen ganger kreves kanskje din godkjenning eller annen dokumentasjon for at utbetalingsforespørselen skal kunne behandles, og vi ber om at du signerer et skjema med oversikt over tidligere innskudd på mrplay.com-kontoen
  • "Firmaet", (som er mrplay.coms operatør), forbeholder seg retten til å forsinke og/eller stoppe behandlingen av utbetalingsforespørsler til den siste godkjenningen er mottatt for utestående innskuddstransaksjoner.
  • Ingen kampanjebonuser eller andre bonuser blir lansert eller tillatt før penger har blitt utbetalt og kommet inn på spillerens konto. Dette gjelder helt til uttaket er godkjent eller avbrutt og kontoen som er under behandling, viser en saldo på null.

  Hvordan fungerer utbetalingsprosessen?

  Utbetalinger vil krediteres spillerens opprinnelige innskuddsmetode, såfremt ikke noe annet tilbys av siden. Dersom du ikke kan motta utbetalinger gjennom din opprinnelige innskuddsmetode, vennligst kontakt oss.

  Unntak til kreditt-/betalingskort:

  • MasterCard: På grunn av MasterCards bestemmelser kan vi ikke kreditere midler til ditt MasterCard. Derfor blir utbetalinger returnert via telegrafisk overføring eller bankoverføring (metoden som passer best for deg), eller via Skrill(MoneyBookers) eller NeTeller hvis du har brukt disse metodene tidligere.

  Visa: I visse tilfeller grunnet regulering av et begrenset antall behandlere av kredittkort, har vi ikke tillatelse til å overføre beløp til ditt Visa -kort. I disse tilfellene vil derfor utbetalinger returneres via bankoverføring eller banksjekk, eller via Skrill (MoneyBookers) eller NeTeller dersom du har benyttet disse metodene tidligere.

  mrplay.com har forpliktet seg til CARE-filosofien (Customers Are Really Everything), som setter kunden i høysetet.Vår profesjonelle kundestøtte som står klare til å hjelpe deg syv dager i uken, fra kl. 08 til kl 01.Ikke nøl med å kontakte mrplay.com-teamet. Bare klikk på Kontakt oss

   
  "StandardPageLeftSectionContentTitle"> What is mrplay.com's Cash Out Policy?

  As part of our commitment to "CARE" - Customers Are Really Everything, mrplay.com makes every effort to ensure that your Cash Out request is delivered as quickly and efficiently as possible.

  General Cash Out information:

  • Notices for withdrawals (cashouts) must be made via the Website. "The Company", (the operator of mrplay.com), will not accept withdrawal demands made by telephone or by electronic mail. Employees of "The Company" are not permitted to bypass these instructions.
  • In order to cash out at mrplay.com you must first make at least one deposit.*
  • Bonuses and winnings may only be cashed out after you have completed wagering requirements of each bonus. To check your bonus wagering status, simply access My Account, and view “remaining wagering requirements”. For further information, please click on the following link: Bonus Policy Requirements .
  • Deposits may be withdrawn before a player’s wagering requirements have been fulfilled. However, if this occurs, all bonuses and winnings will be voided/removed from the player’s account. Players must contact support in order to withdraw their deposit.
  • Minimum amounts for all cashout methods other than a wire transfer is kr100.
  • mrplay.com players can withdraw no more than 7000 $ / € / £ per month [a higher sum amount for VIP Platinum player] for a single withdrawal or a series of withdrawals. If the amount to be withdrawn is larger than 7000 $ / € / £, the remaining amounts will be placed back in the player’s account, to be withdrawn in the following month.
  • Withdrawals (payouts) exceeding more than kr23 000 will require additional verification procedures; proof of identity, age and place of residency. "The Company" reserves the right to carry such verification procedures in case of lower payouts.
  • Occasionally, your authorization or some other documentation may be required to process your Cash Out request, and we may ask that you sign a form detailing your previous Deposits to your mrplay.com Account
  • "The Company", (the operator of mrplay.com), reserves the right to delay and/or stop the processing of Cash Out requests until final approval has been received for any outstanding Deposit transactions.
  • No promotional or any other bonuses will be issued or allowed once money has been cashed out and is in the players pending account. This will remain until that cashout has been either approved or cancelled and the pending account has a zero balance.

  How the Cash Out process works?

  Cash outs will be credited to a player’s original deposit method, unless otherwise offered by the site. If you cannot receive your cashout through your original method of deposit, please contact us.

  Credit/Debit Cards Exceptions:

  • MasterCard: Due to MasterCard's regulations we are not permitted to credit funds to your MasterCard. Therefore cash outs will be returned via Wire Transfer or Bank Draft (whichever is more convenient for you), or via Skrill (MoneyBookers) or NeTeller if you have used these methods in the past.

  Visa: In certain cases due to the regulations of a limited number of Credit Card Processors, we are not permitted to credit funds to your Visa . Therefore, in those cases, cashouts will be returned via Wire Transfer or Bank Draft, or via Skrill (MoneyBookers) or NeTeller if you have used these methods in the past.

  mrplay.com is committed to "CARE" - Customers Are Really Everything. We have implemented a professional customer support team ready to assist you 7 days a week from 8am to 1am CET. Please do not hesitate to contact the mrplay.com team. Just click on Contact Us

   
  Responsible Online Gaming iTech Labs Game Care Aspire Global